Tôm Thẻ Con Tôm Rừng 400g

150.000 

Môi trường sống: tôm sống trong rừng ngập mặn Cà Mau
Mô tả sản phẩm: Tôm được đánh bắt trong rừng ngập mặn Cà Mau, giống tôm tự nhiên, nguồn thức ăn của tôm là rong, tảo và các sinh vật phù du…